Responsive Grid System (CSS Framework )

Đa số người làm website đều mong muốn website của mình chạy tốt trên tất cả các trình duyệt từ pc , tablet cho đến tất cả các thiết bị smart phone và tôi là một trong những người nằm số đó với tiêu chí học hỏi và cải thiện không ngừng mong muốn làm ra những website đẹp và hiển thị tốt đó chính là tôi. Tôi không phải là người thông minh hay học giỏi gì hết nếu có gì sai sót hoặc có lỗi xin mọi người góp ý và khắc phục để chúng ta có được những nền tảng tốt đẹp hơn. Thân

Link hướng dẫn : http://www.responsivegridsystem.com/

Hôm nay chúng ta thử tìm hiểu Responsive Grid System có khác gì với các framework css khác.

Tất cả các framework css đều được chia thành 12 column (đó là điểm giống nhau).

Điểm đặc biệt của framework này Responsive 100% (không phải px).

Chúng ta thử tìm hiểu ví dụ đầu tiên trên trang này nhé.

http://www.grahamrobertsonmiller.co.uk/

width(100%) PC

7-7-2014 10-20-29 AM

 

480px (Smart Phone)

7-7-2014 10-44-02 AM

 

768px

7-7-2014 10-59-28 AM

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s